Posláním sociální služby krizová pomoc je bezprostřední poskytnutí rady, pomoci, podpory osobám, které se nacházejí v situaci ohrožení zdraví nebo života a přechodně nemohou svoji nepříznivou sociální situaci řešit vlastními silami. Služba je poskytována celoročně 24 hodin denně.

Posláním sociální služby noclehárna je poskytnutí možnosti přenocování a využití podmínek pro hygienu celého těla osobám v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení.

Noclehárna nabízí pomoc lidem bez přístřeší směřující k předcházení sociálnímu vyloučení a k podpoře k sociálnímu začlenění těm uživatelům, kteří chtějí svoji situaci aktivně řešit.

Služba je poskytována ve spolupráci s Oddělením sociálních kurátorů Odboru sociální péče Magistrátu města Brna (dále jen MMB).

Dnes je Pátek 14. 12. 2018, svátek má Lýdie, počasí oblacno 0 °C