Posláním pobytové sociální služby domov pro osoby se zdravotním postižením v zařízení Nojmánek je zabezpečit potřebnou péči a podporu osobám starším 16ti let s mentálním i kombinovaným postižením, kteří nemají možnost žít ve svém domácím prostředí. Domov se jim snaží umožnit prožití důstojného a plnohodnotného způsobu života s důrazem na využívání přirozených vztahových vazeb, udržení a rozvíjení vztahů s jejich rodinami, příbuznými a přáteli.
Prostřednictvím skupinové či individuální podpory v zájmových kroužcích, rozvojem samostatnosti v oblasti hygienických, pracovních a sociálních kompetencí se zařízení snaží o integraci uživatelů do běžné společnosti. Všechny aktivity jsou vykonávány s důrazem na respektování individuality každého uživatele, to vše při samozřejmé akceptaci jejich práv, osobních přání a potřeb. 

Dnes je Středa 19. 09. 2018, svátek má Zita, počasí polojasno 25 °C