Volná místa

V PŘÍPADĚ ZÁJMU O ZAMĚSTNÁNÍ V NAŠÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACI JE NUTNÉ, ABY UCHAZEČ PROSTŘEDNICVÍM EMAILOVÉ ADRESY PROJEVIL SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM A UCHOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ, VČETNĚ POUČENÍ dle čl.13 GDPR (VIZ PŘIPOJENÝ DOKUMENT).

Z EMAILOVÉ ADRESY MUSÍ BÝT ZŘEJMÉ, ŽE SE JEDNÁ O UCHAZEČE A STAČÍ PROHLÁŠENÍ, ŽE DANÝ DOKUMENT SI PŘEČETL, POROZUMĚL MU A SE ZPRACOVÁNÍM A UCHOVÁNÍM ÚDAJŮ pro jiná výběrová řízení SOUHLASÍ.

VYPLNĚNÝ SOUHLAS MŮŽE BÝT ZASLÁN ROVNĚŽ FORMOU SCANU PODEPSANÉHO SOUHLASU, ELEKTRONICKOU FORMOU NA ADRESU:

stavickova@cssbrno.cz

Centrum sociálních služeb, příspěvková organizace
Sejkorova 2723/6, 636 00 Brno

telefon: 541 421 911
fax: 541 213 374

ID datové schránky: pu4khbz
e-mail: info@cssbrno.cz

číslo účtu:
3725621/0100

Zobrazit na mapě

Dnes je Pátek 19. 07. 2019, svátek má Čeněk, počasí document.write('Pátek'); document.write('');