Projekt Vybrané služby sociální prevence na území Jihomoravského kraje, registrační číslo CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0007741 je financován z Evropského sociálního fondu, Státního rozpočtu ČR a rozpočtu Jihomoravského kraje prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.

 

Zařízení poskytuje dvě sociální služby, a to:Dům sociální prevence je zařízení s nepřetržitým provozem pro osoby ohrožené sociálním vyloučením ve věku od  18 let, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení.

-          Noclehárnu

 Kapacita celkem 43 lůžek ( 28 lůžek pro muže a 15 lůžek pro ženy )

-          Azylový dům

Kapacita celkem 40 lůžek ( ubytovací pokoje -  22 lůžek pro muže a 2 lůžka pro ženy, dále  6 ubytovacích jednotek  s celkovou kapacitou 16 lůžek )

Dům sociální prevence umožňuje uživatelům vícestupňový systém krizového ubytování. Motivačně a aktivně působí na uživatele sociální služby noclehárna, kteří při plnění určitých podmínek mohou nastoupit do služby azylový dům, a poté se za podpory sociálních pracovníků  a pracovníků v sociálních službách, mohou vrátit do běžného života.

Dům sociální prevence se nachází na ulici Podnásepní 384/20,  v městské části Brno – střed v šestipodlažní podsklepené budově.

Budova je vybavena výtahem a není bezbariérová.

 

Dnes je Monday 6. 12. 2021, svátek má Mikuláš, počasí zatazeno 3 °C