Obecné informace

Domov pro osoby se zdravotním postižením Gaudium poskytuje sociální služby mladým lidem a dospělým s mentálním postižením, ženám i mužům, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení.

Našim uživatelům umožňujeme zvládat každodenní situace v běžném životě spojených s využíváním veřejných služeb dostupných v městě Brně a jeho okolí - služby kulturní, společenské a sportovní, výlety, vycházky, exkurze, nakupování. Nabízíme širokou škálu aktivit, které rozvíjí specifické dovednosti každého klienta, umožňují jeho seberealizaci a to nenásilnou formu prostřednictvím podpory jeho zálib a koníčků (čtení, psaní, počítání, práce na zahradě, uklízení, keramika, ruční a technické práce, jízda na kole a na rotopedu, tanec, zpěv, pohybové a výtvarné aktivity). Uživatelům vytváříme prostor pro společné sdílení a trávení volného času se svými vrstevníky v rámci aktivit nabízených Gaudiem.

Pro dospělé osoby s mentálním postižením poskytujeme dvě sociální služby:

  • Domov pro osoby se zdravotním postižením
  • Denní stacionář

V rámci obou služeb nabízíme uživatelům možnost vyžití a seberealizace v široké paletě činností. Při jejich přípravě a realizaci si vždy uvědomujeme rozdílnost zájmů a možností jednotlivých klientů a potřebu individuálního přístupu. Pro naše uživatele jsou k dispozici čtyři dílny vedené kvalifikovanými zaměstnanci.

Keramická dílna nabízí seberealizaci klientům s různou úrovní manuální zručnosti a s rozličnou schopností udržet záměrnou pozornost pro vykonávanou práci. To je možné právě díky specifikům, které nabízí hlína. Klienti s podporou pedagoga zpracovávají hlínu od nejjednodušších forem modelování až po samostatnou tvorbu složitějších výrobků. Někteří dávají přednost licí technice. Svoji individualitu a kreativitu mohou pak klienti promítnout do dekorativních a glazovacích postupů.

Výtvarná dílna nabízí uživatelům možnosti výtvarné tvorby, která je obohacuje a rozvíjí uživatele po všech stránkách jeho osobnosti, upevňuje jejich pracovní návyky a dovednosti, seznamuje se s materiály a s pomůckami, jejich vlastnostmi možnostmi použití. Výtvarné činnosti rozvíjí samostatnost, tvůrčí schopnosti a kreativitu klienta. Při výtvarné aktivitě se uživatelé realizují, zažívají úspěch, mohou relaxovat a odpočívat. Pokud při samotném tvoření není cílem finální produkt, ale její průběh a vzájemná komunikace, může výtvarná aktivita působit na klienta arteterapeuticky. Výtvarné činnosti probíhají příležitostně i mimo Gaudium především v parcích, v budovách, v prostorách, na akcích, kde klient může nacházet inspiraci a věnovat se výtvarné tvorbě. Součástí dílenských aktivit jsou také navštěvy výstav, společensko-výtvarných akcí a účast na projektech a soutěžích s výtvarnou tématikou.

Textilní dílna nabízí každodenní činnosti uživatelům především na základě jejich zájmů, schopností a dovedností, s podporou nebo bez podpory odpovědného pracovníka a jsou vždy rozvrženy dle jejich individuálních potřeb. V bohaté nabídce činností, které se průběžně obnovují a rozšiřují, si najde tu „svoji“ každý klient - háčkování řetízků, tkaní podsedáků, výroba patchworkových polštářů, šití jednoduchých tašek a úložných košíků, výroba malých tašek na pletacím kruhu, vyšívání aplikací, plstění aplikací na polštář, stříhání vatelínu a molitanu, plnění výrobků vatelínem nebo molitanem, namotávání nastříhaného úpletu do klubek, párání látek, párání nevyužitých svetrů.

Dílna technická je oblíbená převážně u mužské části klientely. Individuální přístup je i zde nezbytný, v případě práce s nářadím a nástroji zde hraje velkou roli i otázka bezpečnosti práce. Činnosti jsou velmi pestré a vždy odráží zájmy každého klienta s ohledem na jeho úroveň manuální zručnosti. V rámci technické dílny převažují drobné práce se dřevem, klienti se však rádi zapojují i do drobných údržbářských prací a oblíbené jsou také sezónní práce na pozemku.

Činnosti v dílnách doplňuje široká nabídka kroužků hudebního, pohybového a edukačního charakteru. Samozřejmostí jsou také aktivity mimo Gaudium, např. kuželky, plavání, návštěva solné jeskyně, hra petanque a organizování kratších i celodenních výletů do blízkého i vzdálenějšího okolí.

Tradiční a velmi oblíbené jsou týdenní ozdravné pobyty pro uživatele obou služeb v rekreačních zařízeních v přírodních lokalitách vzdálených od Brna. Nové prostředí podněcuje klienty k novým poznáním, rozvíjí jejich samostatnost, otevírá nové možnosti, upevňuje smysl pro kolektiv.

Kontakt:

DOZP Gaudium
Schodová 18
602 00 Brno 

e-mail: cssgaudium@seznam.cz
tel. 545 211 568
mobil: +420 724 837 843

Připojené soubory

Domov pro osoby se zdravotním postižením Gaudium
Schodová 1292/18, 602 00 Brno

Telefon: 545 211 568

E-mail: gaudium@cssbrno.cz

Dnes je Wednesday 22. 03. 2023, svátek má Leona, počasí polojasno 19 °C