Zahájení poskytování sociální služby je plánováno na srpen/září 2021 v závislosti na registrujícím orgánu - odbor sociálních služeb JMK.

Posláním Domova pro osoby se zdravotním postižením Most je podpora a pomoc osobám, které jsou ohroženy sociálním vyloučením díky kombinaci zdravotního postižení a nevhodného bydlení. Poskytujeme jim důstojnou malokapacitní pobytovou službu a podporujeme v řešení jejich nepříznivé sociální situace. Plně s respektem k soukromí a individuálním potřebám se snažíme vytvářet podmínky pro seberealizaci a důstojný život.

Službu poskytujeme plnoletým osobám se zdravotním postižením, které mají sníženou soběstačnost z důvodu chronického onemocnění nebo prodělané závislosti na návykových látkách, jsou bez přístřeší nebo mají bydlení nejisté či nevyhovující a jejich situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

Kapacita služby je 15 míst - služba je poskytována celoročně.

Dnes je Monday 20. 09. 2021, svátek má Oleg, počasí oblacno 16 °C