O nás


  Centrum sociálních služeb, příspěvková organizace
  Sejkorova 2723/6, 636 00 Brno

Centrum sociálních služeb, příspěvková organizace, vzniklo v roce 2000 transformací Městského ústavu sociálních služeb, které sdružovalo všechny sociální služby zřizované Magistrátem města Brna. Po této transformaci poskytuje i nadále tyto služby, kromě domovů pro seniory, které se staly samostatnými příspěvkovými organizacemi.

Centrum sociálních služeb, příspěvková organizace města Brna, zastřešuje řadu odborných pracovišť poskytujících řadu sociálních služeb, které v průběhu života může potřebovat každý člověk, pokud se dostane do nepříznivé životní či sociální situace. Jestliže k takovéto situaci dojde, naše organizace si přeje, aby služby pro uživatele byly zajištěny na odborné úrovni, důstojně a v příjemném prostředí.


Centrum poskytuje pomoc a podporu založenou na individuálním přístupu, hodnotách demokracie, lidských právech a sociální spravedlnosti osobám v nepříznivé sociální situaci ve městě Brně. Naše organizace zabezpečuje rozvoj materiálně technické základny zařízení služeb sociální péče, sociální prevence, odborného sociálního poradenství, zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc a provoz dalších účelových zařízení Města Brna.

Cílem Centra je pomáhat uživatelům žít aktivní a důstojný život v zařízeních organizace za podpory jejich soběstačnosti, poskytovat sociální služby ve vysoké kvalitě a na vysoce odborné úrovni v souladu s individuálními potřebami osob v nepříznivé sociální situaci a dosáhnout jejich sociálního začlenění s podporou umožnit jim využívat přirozených vazeb s okolím.

Centrum provozuje 22 sociálních služeb registrovaných dle zákona o sociálních službách 108/2006 Sb. a 3 služby poskytované dle zákona o sociálně-právní ochraně dětí 359/1999 Sb.a 6 dalších služeb, které s poskytovanými službami souvisí, navazují na ně nebo jsou určeny pro zlepšení kvality života obyvatel města.

Organizace má rozsáhlou působnost v rámci celého Brna, své činnosti provozuje ve 22 budovách, v nichž poskytuje odborné služby. V několika organizačních složkách je k dispozici více služeb, některé organizační složky provozují činnosti, navazující, popř. doplňující sociální služby nebo činnosti, které usnadňují život obyvatelům statutárního města Brna.

Služby Azylový dům (Křenová, Dům sociální prevence, Domov pro matky s dětmi Společná cesta) jsou financovány z projektu Vybrané služby sociální prevence na území Jihomoravského kraje, registrační číslo CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0007741, který je financován z Evropského sociálního fondu, Státního rozpočtu ČR a rozpočtu Jihomoravského kraje prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.

Služby pro podporu rodin (Manželská rodinná poradna Minská, Mediační centrum a Detašované pracoviště KC Hapalova - Minská) se podílí na realizaci projektu "Podpora stabilizace ohrožených rodin I. a II., reg.č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0007787 a CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0007788, financovaného z Operačního programu zaměstnanost.

Ostatní služby jsou financovány z rozpočtu Magistrátu města Brna a dotací JmK.

                                             Projekty a granty – FNUSA      

Připojené obrázky

Připojené soubory

Centrum sociálních služeb, příspěvková organizace
Sejkorova 2723/6, 636 00 Brno

telefon:
541 421 911

ID datové schránky: pu4khbz
e-mail: info@cssbrno.cz

číslo účtu:
3725621/0100

Zobrazit na mapě

Dnes je Neděle 20. 09. 2020, svátek má Oleg, počasí jasno 23 °C