Datum zveřejnění Název dokumentu Typ souboru Velikost souboru
Sazebník úhrad za poskytování informací dle 106/1999 Sb. .pdf 332 kB Stáhnout
Poučení o zpracování osobních údajů klienti SOCIÁLNÍ SLUŽBY zájemce/žadatel/uživatel (soc. prevence soc. péče) .pdf 152 kB Stáhnout
Poučení o zpracování osobních údajů pro klienty MRP, MEDUC, AS .pdf 118 kB Stáhnout
Poučení o zpracování osobních údajů pro klienty Systému tísňového volání .pdf 111 kB Stáhnout
Poučení o zpracování osobních údajů pro klienty ZDVOP - Krizové centrum HAPALOVA .pdf 146 kB Stáhnout
Poučení o zpracování osobních údajů pro uživatele PS Brno, OS Respit a DS Domovinka .pdf 217 kB Stáhnout
Poučení o zpracování osobních údajů pro žadatele a jeho zástupce PS Brno, OS Respit, DS Domovinka .pdf 190 kB Stáhnout
Poučení o zpracování osobních údajů pro žadatele NESOCIÁLNÍ bytové služby .pdf 111 kB Stáhnout
Poučení o zpracování osobních údajů pro klienta NESOCIÁLNÍ bytové služby .pdf 126 kB Stáhnout
Poučení o zpracování osobních údajů zaměstnanec aktualizace 5_2021 .pdf 124 kB Stáhnout
18. 12. 2023 Poučení o zpracování osobních údajů zaměstnanec aktualizace 1/2024 .pdf 165 kB Stáhnout
Poučení o nakládání s osobními údaji dle GDPR - ochrana oznamovatelů .pdf 443 kB Stáhnout
top