O nás

 


  Centrum sociálních služeb, příspěvková organizace
  Sejkorova 2723/6, 636 00 Brno

POZOR!

Od 1.1.2022 došlo ke spojení manželských poraden Bethesda, Buzkova, Táborská a Minská pod název Manželské a rodinné poradny Brno

Od 1.1.2021 přešlo poskytování sociální služby - Pečovatelská služba, poskytované v jednotlivých městských částech na území města Brna pod Centrum sociálních služeb, příspěvkovou organizaci. Veškeré informace k poskytování, včetně žádostí, vyjádření lékaře, stravování, kontaktních osob,ulic apod. najdete v úvodu informací k příslušné Pečovatelské služby MČ - na webových stránkách CSS.

KLIKNĚTE NA ODKAZ PŘÍSLUŠNÉ MĚSTSKÉ ČÁSTI, KTERÁ VÁM PEČOVATELSKOU SLUŽBU POSKYTOVALA A BUDETE PŘESMĚROVÁNI NA POTŘEBNÉ INFORMACE.

Městská část BRNO-BYSTRC

Pečovatelská služba Brno-Bystrc poskytuje terénní a ambulantní pečovatelské služby osobám z městské části Brno-Bystrc, Brno-Bosonohy, Brno-Kníničky a Brno-Žebětín.

Městská část BRNO-KRÁLOVO POLE

Pečovatelská služba Brno-Královo Pole poskytuje terénní a ambulantní pečovatelské služby osobám z městské částí Brno-Královo Pole, Brno-Řečkovice, Brno-Ivanovice, Brno-Jehnice, Brno-Medlánky, Brno-Mokrá Hora, Brno-Ořešín a Brno-Útěchov + přilehlé ulice z MČ Brno-střed. 

Městská část BRNO-SEVER

Pečovatelská služba Brno-sever poskytuje terénní a ambulantní pečovatelské služby osobám z městské části Brno-Černá Pole, Brno-Husovice, Brno-Lesná Brno-Soběšice, Brno-Obřany, Brno-Maloměřice + přilehlé ulice z MČ Brno-střed.

Městská část BRNO-STŘED

Pečovatelská služba Brno-střed poskytuje terénní a ambulantní pečovatelské služby osobám z městské části Brno-Bohunice, Brno-Kohoutovice, Brno-Nový Lískovec, Brno-Starý Lískovec + některé ulice z MČ Brno-střed.

Městská část BRNO-ŽABOVŘESKY

Pečovatelská služba Brno-Žabovřesky poskytuje terénní a ambulantní pečovatelské služby osobám z městské části Brno-Žabovřesky, Brno-Komín, a Brno-Jundrov. 

Městská část BRNO-ŽIDENICE

Pečovatelská služba Brno-Židenice poskytuje terénní a ambulantní pečovatelské služby osobám z městské části Brno-Černovice, Brno-Chrlice, Brno-Horní Heršpice, Brno-Dolní Heršpice, Brno-Komárov, Brno-Nové Moravany a Brno-Přízřenice), Brno-Líšeň, Brno-Slatina, Brno-Tuřany, Brno-Brněnské Ivanovice, Brno-Dvorska, Brno-Holásky, Brno-Vinohrady, Brno-Juliánov a z ulic městské části Brno – střed: Cyrilská, Čechyňská, Kolískova, Koželužská, Křenová, Masná, Mlýnská, Podnásepní, Rumiště, Skořepka, Stavební, Špitálka a Štěpánská, Tržní, Vlhká.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Centrum sociálních služeb, příspěvková organizace, vzniklo v roce 2000 transformací Městského ústavu sociálních služeb, které sdružovalo všechny sociální služby zřizované Magistrátem města Brna. Po této transformaci poskytuje i nadále tyto služby, kromě domovů pro seniory, které se staly samostatnými příspěvkovými organizacemi.

Centrum sociálních služeb, příspěvková organizace města Brna, zastřešuje řadu odborných pracovišť poskytujících řadu sociálních služeb, které v průběhu života může potřebovat každý člověk, pokud se dostane do nepříznivé životní či sociální situace. Jestliže k takovéto situaci dojde, naše organizace si přeje, aby služby pro uživatele byly zajištěny na odborné úrovni, důstojně a v příjemném prostředí.


Centrum poskytuje pomoc a podporu založenou na individuálním přístupu, hodnotách demokracie, lidských právech a sociální spravedlnosti osobám v nepříznivé sociální situaci ve městě Brně. Naše organizace zabezpečuje rozvoj materiálně technické základny zařízení služeb sociální péče, sociální prevence, odborného sociálního poradenství, zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, pečovatelskou službu a provoz dalších účelových zařízení Města Brna.

Cílem Centra je pomáhat uživatelům žít aktivní a důstojný život v zařízeních organizace za podpory jejich soběstačnosti, poskytovat sociální služby ve vysoké kvalitě a na vysoce odborné úrovni v souladu s individuálními potřebami osob v nepříznivé sociální situaci a dosáhnout jejich sociálního začlenění s podporou umožnit jim využívat přirozených vazeb s okolím.

Centrum provozuje 23 sociálních služeb registrovaných dle zákona o sociálních službách 108/2006 Sb. a 3 služby poskytované dle zákona o sociálně-právní ochraně dětí 359/1999 Sb.a další služby, které s poskytovanými službami souvisí, navazují na ně nebo jsou určeny pro zlepšení kvality života obyvatel města.

Organizace má rozsáhlou působnost v rámci celého Brna, své činnosti provozuje v mnoha budovách, v nichž poskytuje odborné služby. V několika organizačních složkách je k dispozici více služeb, některé organizační složky provozují činnosti, navazující, popř. doplňující sociální služby nebo činnosti, které usnadňují život obyvatelům statutárního města Brna.

Služby Azylový dům (Křenová, Dům sociální prevence, Domov pro matky s dětmi Společná cesta) jsou financovány z projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území Jihomoravského kraje, registrační číslo CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0015650, který je financován z Evropského sociálního fondu, Státního rozpočtu ČR a rozpočtu Jihomoravského kraje.

Ostatní služby jsou financovány z rozpočtu Magistrátu města Brna a dotací JmK.

                                             Projekty a granty – FNUSA      

Připojené obrázky

Centrum sociálních služeb, příspěvková organizace
Sejkorova 2723/6, 636 00 Brno

Telefon:
541 421 911

ID datové schránky: pu4khbz
E-mail: info@cssbrno.cz

číslo účtu:
3725621/0100

Zobrazit na mapě

Dnes je Thursday 26. 05. 2022, svátek má Filip, počasí polojasno 23 °C