Podpora vybraných služeb sociální prevence na území Jihomoravského kraje


 
Sociální služby Azylový dům Křenová, Azylový dům v Domě sociální prevence a Domov pro matky s dětmi Společná cesta jsou od 1.1.2023 spolufinancovány v rámci projektu:

 
Podpora vybraných služeb sociální prevence na území Jihomoravského kraje

reg. číslo CZ.03.02.01/00/22_003/0000319 tento je spolufinancován z Evropského sociálního fondu plus a rozpočtu Jihomoravského kraje
top