Poslání

Nájemníky bytu se sociální intervencí v Bytovém domě Francouzská 42 jsou rodiny nebo osoby s nestabilními bytovými podmínkami a prokazatelnými nízkými příjmy domácnosti. Nájemní smlouvy jsou uzavírány na dobu určitou, a to na jeden rok s možností prodloužení na další dvě léta.

S nájemníky spolupracují sociální pracovníci Magistrátu města Brna, sociální kurátoři i sociální pracovníci nestátních neziskových organizací. Pracovníci se podílí na řešení složité sociální situace nájemníků a zároveň je aktivně připravují na přechod do běžného bydlení obecního či komerčního charakteru. S ohledem na sociální charakteristiku domu probíhá sociální práce přímo v objektu.
top