Garantované nájemné

Pokud zahájíme spolupráci, budeme vám každý měsíc platit dohodnuté nájemné bez ohledu na to, zda je byt prázdný nebo obsazený. Veškerá rizika spojená s užíváním bytu naším klientem bereme na sebe. Kauce neposkytujeme, ale můžete obdržet až 6 nájmů dopředu.

Opora lidem v bytové nouzi

Vaše budoucí podnájemníky si pečlivě vybíráme z klientů Centra sociálních služeb ohrožených bytovou nouzí tak, aby byly schopni platit závazky spojené se standardním bydlením. Jedná se především o nízkopříjmové pracující, rodiny s dětmi, rodiče samoživitele, seniory a hendikepované, ale také o lidi, kteří v důsledku předsudků a běžné realitní praxe na nájemní byt zkrátka nedosáhnou. MNA poskytuje zabydleným lidem asistenci v bydlení a může zajistit i sociální služby tam, kde jsou třeba.

Pečujeme o Váš byt

Důležitou součástí našich garancí je i správa a údržba vašeho bytu. Zavazujeme se provádět základní údržbu, běžné opravy i asistenci při stěhování. Byt i jeho vybavení pojistíme a případné škodní události vyřešíme. S pronájmem svého bytu tak nebudete mís téměř žádné starosti. Po předchozí domluvě všech tří stran, můžete svůj byt pravidelně kontrolovat.

Jistota spolupráce

Důvěra je základem všeho. Vzájemné spolupráce si nesmírně vážíme, a proto ji při pronájmu vašeho bytu nabízíme na 2 roky. Smlouvu uzavíráte se silnou organizací, kterou Centrum sociálních služeb bezesporu je. Budoucí podnájemníci jsou pečlivě vybírání z řad našich klientů.

top