01

Zájem o službu

Pokud máte zájem o tuto formu bydlení, lze si podat žádost. Součástí žádosti je vyjádření praktického lékaře. Pokud bude žádost a vyjádření praktického lékaře kompletní, bude Vaše žádost zaevidována.
02

Podmínky přijetí

Podmínkou pro přijetí žádosti je doložení řádně vyplněného formuláře a vyjádření svého praktického lékaře. Na základě vyjádření praktického lékaře žadatele je žadatelův zdravotní stav posouzen praktickým lékařem Centra sociálních služeb, p.o.
03

Výběr žadatelů

Výběr žadatelů provádí Pracovní skupina složená celkem z 5-ti členů, která hodnotí jednotlivé žádosti na základě Kritérií hodnocení schválených Radou města Brna. Žadatelé s nejvyšším počtem hodnocených bodů jsou vyzvání k uzavření smlouvy.

Součástí žádosti je podepsaný souhlas žadatele, případně spolužadatele se zpracováním osobních údajů, včetně podpisu seznámení s poučením o zacházení s těmito údaji. Bez těchto není možné žádost zaevidovat!

Dokumenty ke stažení

Datum zveřejnění Název dokumentu Typ souboru Velikost souboru
09. 05. 2023 Podmínky a způsob podávání žádostí o podnájem pokoje ve sdíleném bydlení seniorů .docx 53 kB Stáhnout
09. 05. 2023 Souhlas se zpracováním osobních údajů - spolužadatel .doc 109 kB Stáhnout
09. 05. 2023 Souhlas se zpracováním osobních údajů - žadatel .doc 191 kB Stáhnout
09. 05. 2023 Vyjádření praktického lékaře o zdravotním stavu žadatele .docx 48 kB Stáhnout
09. 05. 2023 Žádost - sdílené bydlení .xlsx 18 kB Stáhnout
top