Krizové centrum pro děti a dospívající

Poskytuje ochranu a pomoc dítěti a dospívajícímu, který se ocitl bez jakékoliv péče či bez péče přiměřené jeho věku nebo je-li jeho život či příznivý vývoj vážně ohrožen.
Poskytujeme ochranu a pomoc, která spočívá v uspokojování základních životních potřeb, včetně ubytování, zajištění zdravotní péče a v psychologické a jiné nutné péči.

Domluva setkání či konzultace

domluva na setkání či konzultaci v rámci asistovaného setkávání
Sociální pracovnice AS Minská

Nepřehlédněte

Kontakt

Krizové centrum pro děti a dospívající Krizové centrum pro děti a dospívající-active

Krizové centrum pro děti a dospívající

Hapalova 1642/4, 1643/4a, 1644/4b, 621 00 Brno - Řečkovice
Ukázat na mapě
Objednávky asistovaného setkání v detašovaném pracovišti Minská 160/102 na telefonním čísle:+420 775 913 272 nebo email: asminska@cssbrno.cz
top