Krizové centrum pro děti a dospívající

Poskytuje ochranu a pomoc dítěti a dospívajícímu, který se ocitl bez jakékoliv péče či bez péče přiměřené jeho věku nebo je-li jeho život či příznivý vývoj vážně ohrožen.
Poskytujeme ochranu a pomoc, která spočívá v uspokojování základních životních potřeb, včetně ubytování, zajištění zdravotní péče a v psychologické a jiné nutné péči.

Kontaktujte nás

domluva na setkání či konzultaci
Sociální pracovnice
Volejte v pracovní době: v pondělí, čtvrtek, pátek od 7.00 do 15.30 hodin, nebo v úterý a středu od 10.00 do 18.30 hodin.
top