Kdo jsme

Mediační a edukační centrum (dále jen MEDUC) poskytuje mediaci a edukaci především v oblasti rodinných sporů. Může se jednat o spory mezi partnery, manžely, spory rodičů týkající se dětí, ale i o spory mezi rodiči a dětmi nebo mezi různými členy rodiny.

Nabízíme pomoc při rozpadu rodin, v době řešení otázek spojených s další podobou péče o děti, nastavení kontaktu s dětmi, ale také jako prevenci v době, kdy se v rodině objeví pouhé zárodky krize. V rámci mediace nabízíme prostor pro rozhovor, pod vedením dvou mediátorů, muže a ženy. V rámci edukace se vám bude věnovat zkušený poradce, který v rámci dvou sezení provede rodiče stěžejními otázkami, které se vážou k problematice rozpadu rodiny nebo krize v rodině.

Transformativní centrum

MEDUC je transformativní centrum, které nabízí přistup založený na sebeurčení stran konfliktu a nedirektivním přístupů mediátorů a edukátorů při práci s nimi. Všichni mediátoři absolvovali výcvik transformativní mediace podle standardu amerického Institute for the Study of Conflict Transformation (http://www.transformativemediation.org/). 
top