Poslání služby

Asistovaná setkání poskytují možnost navázání, rozvíjení či udržení vazeb a kontaktu mezi dítětem, které je v péči jednoho z rodičů a rodičem, který dítě nemá ve výlučné péči. Setkávání mohou probíhat buď na základě dohody mezi jednotlivými stranami a KC, nebo na základě rozhodnutí soudu. Setkávání probíhají za přítomnosti psychologa či jiného odborníka, který dohlíží na průběh setkání.

Četnost setkávání

Maximální možná četnost setkávání, které poskytujeme, je 1 hodina za týden, nebo 1 hodina za 14 dní. V případě potřeby lze i individuálně dohodnout i setkávání v menší četnosti. Asistovaná setkávání probíhají ve dnech pondělí, úterý, středa, pátek a sobota. Prvnímu setkání předchází vstupní konzultace jak s psychologem, tak se sociální pracovnicí.

Podpora rodiny

Smysl AS spočívá v podpoře rodiny v situaci, kdy nedochází k pravidelnému či bezpečnému kontaktu dítěte s rodičem. Cílem asistovaných setkání je nejen umožnit, aby k setkání došlo, ale také směřovat vývoj situace k pozitivním změnám tj. k tomu, aby k setkávání dítěte s nepečujícím rodičem v přirozeném prostředí (pokud je to možné).

 
top