Kdo jsme

Každý má své problémy a snažíme se všichni, jak to jen jde, abychom je úspěšně řešili. Někdy to ale drhne a jeden začne pochybovat, jestli to všechno zvládne sám. Někdy pomohou rodiče,  jindy kamarádi. Pro případ, že se ti právě nedaří a na dohled není nikdo, kdo by ti zrovna teď mohl pomoci, máš možnost obrátit se na nás - na Krizové centrum pro děti a dospívající.  
 
Umíme trpělivě naslouchat, povídat si, poradit. Máme zkušenosti s řešením rodinných, vztahových a osobních krizí. Dokážeme ti pomoci v situacích, kdy se neočekávaně setkáš s nějakou závažnou životní událostí (fyzickým nebo psychickým týráním, zanedbáváním, sexuálním zneužitím, znásilněním, šikanou, rozvodem rodičů, rozchodem s partnerem, když se staneš svědkem nebo obětí trestného činu, závažné nehody nebo přírodní katastrofy). Jsme připraveni respektovat tě jako celého člověka, jehož starosti nejsou menší kvůli jeho věku. 

Dále nabízíme osobní, telefonickou nebo emailovou spolupráci s psychology (máme v týmu muže i ženy), pomoc sociální pracovnice, přechodné a bezplatné ubytování přímo v zařízení, kde jsou non-stop k dispozici „krizová lůžka". Zprostředkujeme kontakt na další odborníky, specializovaná zařízení a instituce. 
top