Informace o tlačítku

Občan obdrží SOS tlačítko (zapůjčení je zdarma), prostřednictvím kterého se v případě ohrožení života či zdraví spojí s dispečinkem tísňového volání, který zajistí adekvátní zásah - kontaktováním rodinného příslušníka či sousedů (např. při pádu na zem a neschopnosti vstát) nebo vysláním záchranné služby, popř. policie.

SOS tlačítko je uzpůsobeno tak, aby ho bylo možné nosit u sebe, zavěšené na krku, připnuté na kalhoty nebo upevněné na ruce. Ke spojení s dispečinkem stačí stisknutí tlačítka. 

Nespornou výhodou je GPS lokalizace, která se při spuštění alarmu automaticky aktivuje, tzn. tlačítko funguje i mimo samotné obydlí uživatele.

Kdo může SOS tlačítko získat?

SOS tlačítko je určeno občanům města Brna:
  • seniorům ve věku od 65 let,
  • zdravotně postiženým občanům starším 18 let, kteří jsou držiteli průkazu pro osoby se zdravotním postižením.

Komu není možné systém tísňového volání poskytnout

  • dětem a mladistvým do 18 let,
  • osobám se smyslovým postižením (neslyšící, hluchoněmí), které nejsou schopny oboustranné hlasové komunikace,
  • osobám, které nejsou vzhledem ke svému zdravotnímu stavu schopny pochopit funkci a význam systému a z důvodu postižení motorických funkcí nezvládnou obsluhu SOS tlačítka.

 

Kde SOS tlačítko získat?

Nejprve je třeba vyplnit a podat žádost na kontaktní pracoviště (viz níže). Formulář uživatel obdrží na místě nebo si jej může stáhnout a vytisknout z webových stránek www.css.brno.cz. Na základě podané žádosti bude zájemce kontaktovat pracovník Odboru sociální péče MMB nebo Centra sociálních služeb k provedení místního šetření za účelem doplnění informací, které jsou důležité pro bezpečné a odborné poskytování systému „tísňového volání“.

Kolik to všechno bude občana stát?

Úhrada činí 250,- Kč/měsíc

Kontaktní údaje

Místem pro podání žádosti o vydání SOS tlačítka a zároveň místo, kde obdržíte veškeré informace je

Odbor sociální péče MMB (Socio-info point), Koliště 19, Brno 601 67.

pondělí a středa        8:00 – 17:00
úterý a čtvrtek          8:00 – 14:00
pátek                       8:00 – 12:00

Tel.:            800 140 800 
E-mail:        sip@brno.cz

Instalace tlačítka

Instalaci tlačítka provádí pověření zaměstnanci Centra sociálních služeb, příspěvkové organizace:

  •  paní Milada Trčková - vedoucí Systému tísňového volání - tel. 778 880 065
  • paní Markéta Pavlatová - technický pracovník - tel. 773 749 975

 

V případě technické závady nebo vrácení tlačítka kontakt:

  • 778 880 065 paní Milada Trčková, Masná 134/3b, Brno
top