Poslání

Posláním AD je podpora osob, které se z důvodu ztráty bydlení ocitly v krizové životní situaci a rozhodly se aktivní formou tento problém řešit. Podporujeme a respektujeme individualitu jedinců v jejich aktivitě při hledání nové životní cesty. Osobám v krizi nabízíme bydlení, prostřednictvím kterého si upevňují své schopnosti při samostatném vedení domácnosti. Pomoc při řešení bytové otázky, hledání vhodného bydlení. Aktivní poradenství při hledání stálého zaměstnání včetně jeho udržení.

Vytváříme bezpečný prostor a zázemí při naplňování základních životních potřeb (místo pro přípravu stravy a možnost hygieny). Společně s uživateli se snažíme hledat řešení jejich krizové situace prostřednictvím plnění osobních cílů a vedením k zodpovědnosti za své jednání. Motivujeme uživatele k získání nezávislosti a k dosažení vhodného bydlení, aby tak došlo k jejich návratu do běžného života.

Naše cíle

  • Posílení uživatelovy orientace při jednání s úřady včetně zvýšení právního vědomí
  • Snížení zadluženosti, schopnost uživatele hospodařit s penězi
  • Opětovnému naučení a upevnění schopností a dovedností při udržování pořádku, řádů, dodržování léčebného režimu či abstinence
  • Udržení či obnovení kontaktů s rodinou
  • Uživatele, který je schopen kontaktu se společenským prostředím či s institucemi, které poskytují odbornou pomoc

Okruh osob

Plnoleté, soběstačné osoby, muži i ženy, které se ocitly v nepříznivé životní situaci z důvodu ztráty bydlení a chtějí tuto krizi aktivně řešit.

Ubytování

V ubytovacích jednotkách poskytujeme ubytování společným žadatelům, kteří jsou svázáni rodinnými či partnerskými vztahem i jednotlivcům.

Zásady poskytované služby

Informace o službě

Prostředí a zabezpečení sociální služby

top