Kdo jsme

Posláním Domova pro matky s dětmi Společná cesta je nabízet ubytování, podporu a pomoc osobám, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení.

Snahou je, aby se prostřednictvím naší služby uživatelka naučila samostatně hospodařit, zajistit si práci a zabezpečit dětem kvalitní výchovu a vzdělání. Služba se zaměřuje na to, aby se uživatelka v budoucnu byla schopna vrátit do běžného života a stala se nezávislou na sociálních službách.

 

Podpora vybraných služeb sociální prevence na území Jihomoravského kraje

reg. číslo CZ.03.02.01/00/22_003/0000319 je spolufinancován z Evropského sociálního fondu plus a rozpočtu Jihomoravského kraje

Jak to u nás vypadá

top