Vstup uživatele do služby

Uzavření smlouvy bezprostředně předchází jednání se zájemcem o službu, který je v nepříznivé sociální situaci a nachází se v ohrožení zdraví nebo života.

Před uzavřením Smlouvy o poskytování sociální služby je žadatel o sociální službu seznámen se všemi podmínkami při poskytování služby vyjádřenými v Řádu krizové pomoci.

Poskytovatel je seznámen s potřebami žadatele o službu a je schopen je plnit. Obě strany musí být ve shodě. Smlouva je uzavírána na základě dobrovolnosti. Každý žadatel má před uzavřením smlouvy dostatek času pro doplňující dotazy.

Zájemce o sociální službu Krizová pomoc a Noclehárna získá základní informace o poskytované sociální službě následujícím způsobem:

  1. Webové stránky Centra sociálních služeb, příspěvkové organizace www.css.brno.cz
  2. Webové stránky Portálu sociální péče v městě Brně http://www.socialnipece.brno.cz/
  3. Leták MSKSP, který je dispozici v zařízeních CSS, p. o., která poskytují své služby osobám bez přístřeší, dále v poradně Socio-info centra, Koliště 19, Brno a v Oddělení sociální prevence a pomoci Odboru sociální péče MMB.
  4. Publikace Adresář organizací působících v sociální oblasti ve městě Brně.
  5. Publikace Vybrané služby sociální prevence v Jihomoravském kraji.
  6. Publikace Co? Kde? Jak? V Brně v nepříznivé sociální situaci.
  7. Publikace Adresář sociálních služeb v Jihomoravském kraji.

Všechny uvedené publikace jsou k dispozici v kanceláři MSKSP, na recepci u pracovníků v sociálních službách a také na Oddělení sociálních kurátorů Odboru sociální péče MMB, případně přímo v budovách Magistrátu města Brna (Malinovského náměstí) a Krajského úřadu Jihomoravského kraje (Žerotínovo náměstí).

Informace o službě podají zájemci všichni pracovníci MSKSP a sociální kurátoři – pracovníci Oddělení sociální kurátoři MMB, Křenová 20, Brno.

Dokumenty ke stažení

Datum zveřejnění Název dokumentu Typ souboru Velikost souboru
22. 05. 2023 Obecné informace o Městském středisku krizové sociální pomoci .pdf 108 kB Stáhnout
24. 05. 2023 Úhrada za poskytování sociální služby Noclehárna v MSKSP Masná .pdf 31 kB Stáhnout

Podávání stížností a ukončení poskytování služby

top