Vstup uživatele do služby Azylový dům

Naši budoucí uživatelé se o nás mohou dovědět na internetových stránkách www.css.brno.cz  a také z letáků, které dáváme na místa, kde se naši potencionální uživatelé nacházejí nejvíce (úřady a jiné instituce). Dále se o našich službách mohou informovat u sociálních kurátorů MmB.

Žadatel, který se nachází v nepříznivé životní situaci z důvodu ztráty bydlení a chce tuto situaci aktivně řešit, musí dojít za sociálním pracovníkem na jednání.

Zde je žadatel seznámen s poskytovanou službou a pracovník dále od žadatele zjistí, jaké jsou jeho potřeby, očekávání a cíle.

Pokud projeví zájemce na základě získaných informací zájem o námi poskytovanou službu, vyzvedne si u sociálního pracovníka Žádost o poskytnutí sociální služby azylový dům a Potvrzení o zdravotním stavu, který nechá potvrdit u praktického lékaře.

V případě, že lékař kladně potvrdí Potvrzení o zdravotním stavu a je volná kapacita, vyplní sociální pracovník s žadatelem Zápis z jednání se zájemcem, Průběh a rozsah služby v Azylovém domě, seznámí s Domácím řádem Azylového domu, včetně seznámí s nouzovými a havarijními situacemi, s možností podávat stížnosti a možnostmi sociálního poradenství.

Následně sociální pracovník vytvoří prvotní Individuální plán a sepíše se žadatelem Smlouvu o poskytnutí sociální služby. 

Vstup uživatele do služby Noclehárna

Naši budoucí uživatelé se o nás mohou dovědět na internetových stránkách www.css.brno.cz  a také z letáků, které dáváme na místa, kde se naši potencionální uživatelé nacházejí nejvíce (úřady a jiné instituce). Dále se o našich službách mohou informovat u sociálních kurátorů MmB.

Žadatel, který se nachází v nepříznivé životní situaci z důvodu ztráty bydlení a chce tuto situaci aktivně řešit, musí dojít za pracovníkem na jednání. Zde je žadatel seznámen s poskytovanou službou, Domácím řádem Noclehárny, s nouzovými a havarijními situacemi, s možností podávat stížnosti a možnostmi sociálního poradenství. Pracovník dále od žadatele zjistí, jaké jsou jeho potřeby, očekávání a cíle. Pokud pracovník i žadatel s poskytnutím služby souhlasí a je volná kapacity služby, uzavře pracovník s uchazečem ústní smlouvu, která je platná do konce příslušného kalendářního roku. 

Dokumenty ke stažení

Datum zveřejnění Název dokumentu Typ souboru Velikost souboru
17. 10. 2023 Žádost o poskytování sociální služby Azylový dům v DSP Podnásepní .docx 107 kB Stáhnout
24. 05. 2023 Úhrada za poskytování sociální služby AD v DSP Podnásepní .pdf 64 kB Stáhnout
24. 05. 2023 Úhrada za poskytování sociální služby Noclehárna v DSP Podnásepní .pdf 31 kB Stáhnout

Podávání stížností a ukončení poskytování služby

top