Poslání služby

Posláním sociální služby krizová pomoc je bezprostřední poskytnutí rady, pomoci, podpory osobám, které se nacházejí v situaci ohrožení zdraví nebo života a přechodně nemohou svoji nepříznivou sociální situaci řešit vlastními silami. Služba je poskytována celoročně 24 hodin denně.

Naše cíle

 • Poskytnutí pomoci, podpory a poradenství v oblasti řešení nepříznivé sociální situace
 • Poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • Poskytnutí podmínek pro strávení noci v teple
 • Poskytnutí možnosti předlékařského ošetření
 • Poskytnutí stravy

Okruh osob

Plnoleté, soběstačné osoby, muži i ženy, které se ocitly v situaci ohrožení zdraví nebo života a přechodně nemohou svoji sociální situaci řešit vlastními silami.

Zásady poskytované služby

 • zachování lidské důstojnosti
 • individuální přístup.
 • podpora samostatnosti
 • podpora sociálního začleňování
 • kvalita poskytované služby
 • důsledné dodržování lidských práv

Kapacita

Kapacita krizové pomoci je 42 míst (= židlí).

Časový rozsah služby

Sociální služba krizová pomoc je poskytována celoročně 24 hodin denně.

Místo poskytovaní služby

Sociální službu poskytujeme na ulici Masná 134/3b  v centru Brna..

Informace o službě

Prostředí a zabezpečení sociální služby

top