Informace pro zájemce

Vstup uživatele do služby

Naši budoucí uživatelé se o nás mohou dozvědět na webových stránkách www.css.brno.cz , z letáků, které jsou distribuovány na místech, kde se naši potencionální uživatelé nacházejí nejvíce (hlavní nádraží, střed města), a také i od sociálních kurátorů MMB.

Zájemce o sociální službu se informují telefonicky, elektronicky, písemně a osobně. Zájemce si domluví schůzku se sociálním pracovníkem. V případě, že zájemce při osobním kontaktu projeví zájem vyplnit písemnou žádost, odehrává se toto jednání v kanceláři sociálního pracovníka. Zájemce musí vykazovat známky soběstačnosti ve smyslu dodržování základních hygienických návyků, komunikace a způsobilosti k běžným úkonům.

Sociální pracovník zjistí časové možnosti zájemci a dohodnou se na průběhu a délce jednání. Sociální pracovník provede se zájemcem vstupní pohovor, prohlídku AD, poskytne informační leták o službě a zájemce má možnost vyplnit si žádost o poskytování sociální služby. Pracovník stručně představí sociální službu AD a podá zájemci základní informace týkající se účelu zařízení. Forma a způsob předávání informací jsou na základě individuálního přístupu přizpůsobovány komunikačním schopnostem zájemce.

Pracovník si ověřuje porozumění kladením otevřených otázek. Není-li v možnostech nebo schopnostech zájemce, aby mu bylo předáno více informací, je sjednán termín další schůzky.

Pokud je žádost o poskytování sociální služby kompletní, je zaevidována a zařazena do Evidence žádosti o ubytování.

V případě více žádostí a uvolnění kapacity v zařízení, z žádostí uložených v Evidenci žádostí o ubytování vybírá tým pracovníků AD,na základě uvedených kritérií a postupů.

Zájemce o službu není možno uspokojit v případě naplněné kapacity nebo nesplnění kritérií pro okruh osob, kterým je služba určena.

Žadatel je povinen sám projevit aktivitu a informovat se na výsledky jednání výběrového týmu a každý měsíc do doby, než je mu přidělen ubytovací pokoj či jednotka.

Po schválení žádosti a uvolnění ubytovací jednotky je žadatel přijat do služby dle Evidence žádostí o ubytování.

Pokud je žadatel uspokojen dle Evidence žádosti o ubytování, je s ní dohodnut termín pro uzavření Smlouvy o poskytnutí sociální služby. Pokud souhlasí s jejím obsahem a doloží Potvrzení praktického lékaře, může být Smlouva uzavřena.

Dokumenty ke stažení

Datum zveřejnění Název dokumentu Typ souboru Velikost souboru
17. 10. 2023 Žádost o poskytnutí sociální služby AD Křenová .docx 87 kB Stáhnout
16. 04. 2023 Úhrada za poskytování sociální služby Azylový dům v AD Křenová .pdf 66 kB Stáhnout

Podávání stížností a ukončení poskytování služby

top