Azylový dům, Křenová Bohdan Rychtecký +420 724 837 835 adkrenova%at%cssbrno.cz
Dům sociální prevence, Podnásepní Mgr. Božena Flajšingerová +420 543 255 522 dsppodnasepni%at%cssbrno.cz
Městské středisko krizové sociální pomoci pro osoby v extrémní sociální tísni Mgr. et Mgr. Pavlína Březinová +420 542 212 648 mskspmasna%at%cssbrno.cz
Domov pro matky s dětmi Společná cesta Mgr. Michaela Havlíčková +420 546 210 763 dmdheyrovskeho%at%cssbrno.cz
Středisko osobní hygieny, Rumiště Bc. Karel Bernášek +420 543 255 078 sohrumiste%at%cssbrno.cz
Sdílené bydlení Zámečnická Ing. Martina Kudrnová +420 777 363 860 sdilenebydleni%at%cssbrno.cz
Bytový dům Francouzská Bc. Libor Stloukal, DiS. +420 515 919 706 francouzska42%at%cssbrno.cz

Kontaktní formulář

Vaše osobní údaje budou zpracovány dle pravidel o ochraně osobních údajů.

top