Poslání služby

Posláním sociální služby noclehárna je poskytnutí možnosti přenocování a využití podmínek pro hygienu celého těla osobám v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení. Noclehárna nabízí pomoc lidem bez přístřeší směřující k předcházení sociálnímu vyloučení a k podpoře k sociálnímu začlenění těm uživatelům, kteří chtějí svoji situaci aktivně řešit.

Naše cíle

  • Poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
  • Poskytnutí podmínek pro přenocování vč. úklidu a ložního prádla
  • Základní pomoc, podpora a poradenství v oblasti řešení nepříznivé sociální situace spojené se ztrátou bydlení

Okruh osob

Plnoleté, soběstačné osoby, muži i ženy, které se ocitly v nepříznivé životní situaci z důvodu ztráty bydlení a chtějí tuto situaci aktivně řešit.

Zásady poskytované služby

  • zachování lidské důstojnosti
  • individuální přístup
  • podpora samostatnosti
  • podpora sociálního začleňování
  • kvalita poskytované služby
  • důsledné dodržování lidských práv

Kapacita

Kapacita noclehárny je 50 lůžek – 9 pro ženy a 41 pro muže.

Časový rozsah služby

Ambulantní služba je poskytována v nočních hodinách.

Místo poskytovaní služby

Sociální službu poskytujeme na ulici Masná 134/3b  v centru Brna.

Informace o službě

Prostředí a zabezpečení sociální služby

top