Poslání služby

Posláním noclehárny v Domě sociální prevence (dále jen DSP) je podpora osob, které se z důvodu ztráty přístřeší ocitly ve vážné krizové situaci a nejsou schopni tuto situaci řešit jiným způsobem.

Osobám bez přístřeší je zajištěno přenocování a využití podmínek pro osobní hygienu, včetně poskytnutí úklidu a ložního prádla.

Noclehárna nabízí pomoc lidem bez přístřeší směřující k předcházení sociálního vyloučení a k podpoře k sociálnímu začlenění těm uživatelům, kteří chtějí svoji situaci aktivně řešit.

Naše cíle

  • Pomoc při řešení problematiky ztráty přístřeší
  • Pomoc při jednání s úřady a jinými institucemi
  • Podpora a poradenství při hledání zaměstnání či jiného trvalého příjmu

Okruh osob

Plnoleté, soběstačné osoby, muži i ženy, které se ocitly v nepříznivé životní situaci z důvodu ztráty bydlení a chtějí tuto situaci aktivně řešit.

Zásady poskytované služby

  • Dodržování práv uživatelů
  • Kvalita
  • Samostatnost a aktivita
  • Respektování potřeb uživatelů
  • Zachování lidské důstojnosti
  • Začlenění a integrace

Kapacita

Kapacita celkem 50 lůžek (33 lůžek pro muže a 17 lůžek pro ženy)

Informace o službě

Prostředí a zabezpečení sociální služby

top