Poslání služby

Posláním azylového domu v Domě sociální prevence je podpora osob, které se z důvodu ztráty bydlení ocitly v krizové životní situaci a rozhodly se aktivní formou tento problém řešit. Respektujeme individualitu jedinců a podporujeme je v jejich aktivitě při hledání nové životní cesty. Osobám v krizi nabízíme kvalitní bydlení, prostřednictvím kterého si upevňují své schopnosti při samostatném vedení domácnosti.

Vytváříme bezpečný prostor a zázemí při naplňování základních životních potřeb (místo pro přípravu stravy a možnost hygieny). Společně s uživateli se snažíme hledat řešení jejich krizové situace prostřednictvím plnění osobních cílů a vedením k zodpovědnosti za své jednání. Motivujeme uživatele k získání nezávislosti a k dosažení vhodného bydlení, aby tak došlo k jejich návratu do běžného života.

Naše cíle

 • Pomoc při řešení bytové otázky, hledání vhodného bydlení
 • Aktivní poradenství při hledání stálého zaměstnání včetně jeho udržení
 • Posílení orientace při jednání s úřady včetně zvýšení právního vědomí
 • Podpora při snižování zadluženosti, učení se hospodaření s penězi
 • Vedení k opětovnému naučení a upevnění schopností a dovedností při udržování pořádku, řádů, dodržování léčebného režimu či abstinence
 • Udržení či obnovení kontaktu s rodinou, dítětem, spolupodílení se na jeho výchově
 • Podpora při zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, nabízení a umožnění spolupráce s institucemi, které poskytují odbornou pomoc

Okruh osob

Plnoleté, soběstačné osoby, muži i ženy, které se ocitly v nepříznivé životní situaci z důvodu ztráty bydlení a chtějí tuto krizi aktivně řešit.
 

Zásady poskytované služby

 • Dodržování práv uživatelů
 • Kvalita
 • Samostatnost a aktivita
 • Respektování potřeb uživatelů
 • Zachování lidské důstojnosti
 • Začlenění a integrace

Kapacita

Kapacita celkem 40 lůžek (ubytovací pokoje -  22 lůžek pro muže a 2 lůžka pro ženy, dále  6 ubytovacích jednotek  s celkovou kapacitou 16 lůžek)

Kapacita

Kapacita celkem 50 lůžek (33 lůžek pro muže a 17 lůžek pro ženy)

Informace o službě

Prostředí a zabezpečení sociální služby

top