Azylové domy

 
Podpora vybraných služeb sociální prevence na území Jihomoravského kraje.

Reg. číslo CZ.03.02.01/00/22_003/0000319 je spolufinancován z Evropského sociálního fondu plus a rozpočtu Jihomoravského kraje.


top