Kdo jsme

Posláním AD je podpora osob, které se z důvodu ztráty bydlení ocitly v krizové životní situaci a rozhodly se aktivní formou tento problém řešit. Respektujeme individualitu jedinců a podporujeme je v jejich aktivitě při hledání nové životní cesty.

 

Podpora vybraných služeb sociální prevence na území Jihomoravského kraje

reg. číslo CZ.03.02.01/00/22_003/0000319 je spolufinancován z Evropského sociálního fondu plus a rozpočtu Jihomoravského kraje

Jak to u nás vypadá

top