Vstup uživatelek do služby

Domov pro matky s dětmi – Společná cesta poskytuje informace o způsobu přijetí do služby, o průběhu služby, místě a čase poskytované služby, o výši úhrad a způsobu jejich hrazení, o ukončení služby.

Zájemkyně o sociální službu získá informace o službě z informačního letáčku, na webových stránkách Centra sociálních služeb, příspěvkové organizace, Sejkorova 6, Brno www.css.brno.cz.

Může se taktéž informovat přímo na místě, nebo prostřednictvím spádových pracovníků OSPODu či spolupracujících organizací.

Služba nabízí informace také prostřednictvím Dne otevřených dveří.

Je možno kontaktovat socio-info centrum - přízemí budovy MMB Koliště 19, Brno, tel. 800 140 800 

Zájemkyně o sociální službu si domluví telefonicky schůzku se sociální pracovnicí. Sociální pracovnice provede se zájemkyní vstupní pohovor, prohlídku domova, poskytne informační leták o službě a zájemkyně má možnost vyplnit si žádost o poskytování sociální služby.

Pokud je žádost o poskytování sociální služby kompletní, je zaevidována a po schválení Komise zařazena do sociálního pořadníku.

Sociální pořadník je předmětem jednání Komise, jejíž členky zasedají jednou měsíčně na Centru sociálních služeb v Brně. Žadatelka je povinna sama projevit aktivitu a informovat se na výsledky jednání komise každý měsíc do doby, než je jí přidělena ubytovací jednotka.

Po schválení žádosti a uvolnění ubytovací jednotky je žadatelka přijata do služby dle pořadníku.

Zájemkyni o službu není možno uspokojit v případě naplněné kapacity nebo nesplnění kritérií pro okruh osob, kterým je služba určena.

Pokud je zájemkyně uspokojena dle sociálního pořadníku, je s ní dohodnut termín pro uzavření Smlouvy o poskytnutí sociální služby. Pokud souhlasí s jejím obsahem a doloží Posudek praktického lékaře, může být Smlouva uzavřena.

Dokumenty ke stažení

Datum zveřejnění Název dokumentu Typ souboru Velikost souboru
24. 05. 2023 Úhrada za poskytování sociální služby Azylový dům v Domově pro matky s dětmi Společná cesta, Heyrovského .pdf 66 kB Stáhnout

Podávání stížností a ukončení poskytování služby

top