Poslání služby

Posláním Domova pro matky s dětmi Společná cesta je nabízet ubytování, podporu a pomoc osobám, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení.

Naše cíle

Cílem Domova pro matky s dětmi je nabízet podporu a pomoc uživatelkám tak, aby se zlepšila jejich situace po sociální a bytové stránce. Prostřednictvím individuálně stanovených osobních cílů podporujeme uživatelky, aby se mohly co možná nejdříve vrátit do běžného života, do společnosti a staly se nezávislými na sociálních službách.

Okruh osob

Plnoleté ženy s dítětem nebo dětmi ve věku 0 – 18 (v případě soustavné přípravy na zaměstnání studiem až do věku 26 let) ve své péči a těhotné ženy, které jsou osamělé, žijí v nefunkčním manželství a zvažují odchod od partnera nebo jsou oběťmi domácího násilí. Jedná se o ženy, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci, bez přístřeší, bez možnosti jiného bydlení než je azylový dům.

Zásady poskytované služby

  • Kvalita
  • Diskrétnost
  • Dodržování lidských práv a základních svobod
  • Začlenění a integrace
  • Respektování individuálních potřeb
  • Zachování lidské důstojnosti
  • Samostatnost a aktivita

Kapacita

Kapacita Domova je 16 ubytovacích jednotek - 48 lůžek.

Časový rozsah služby

V Domově je zajištěn nepřetržitý provoz.

Informace o službě

Prostředí a zabezpečení sociální služby

top