Poslání služby

Denní stacionář Gaudium umožňuje uživatelům trávit část dne ve stimulujícím prostředí, udržovat a rozvíjet jejich dovednosti a s ohledem na specifické individuální potřeby uživatelů navazovat kontakt s vrstevníky a přirozeným sociálním prostředím.

Okruh osob

Službu poskytujeme osobám od 16 let s lehkým, středně těžkým a těžkým mentálním postižením, s kombinovanými vadami a případně s autismem, které potřebují podporu v péči o vlastní osobu a nabídku aktivizačních činností. Tato péče jim nemůže být celodenně poskytnuta v domácím prostředí.
 

Naše cíle

 • zvládá každodenní situace v běžném životě spojené s využíváním veřejných služeb dostupných v městě Brně a jeho okolí
 • je v kontaktu s přirozeným sociálním prostředím
 • má své záliby, koníčky a má rozvinuté specifické dovednosti a návyky
 • aktivně tráví volný čas se svými vrstevníky

Zásady poskytované služby

 • zachování lidské důstojnosti
 • respektování svobodné volby klienta
 • individuální přístup ke klientovi
 • podpora samostatnosti v řešení problémové situace
 • odborný přístup pracovníků
 • dodržování lidských práv
 • sociální začleňování

Kapacita, místní a časová dostupnost služby

V současné době je kapacita služby 32 uživatelů. Služba je poskytována v Brně na Schodové ulici, a to v pracovní dny od pondělí do pátku od 6:30 do 17:00 hodin.

Místo poskytovaní služby

Domov Gaudium se nachází na ulici Schodová 1292/18, v Brně - část Černá Pole, ve čtyřpodlažní budově a je obklopen zahradou. Budova není bezbariérová.

Informace o službě

Prostředí a zabezpečení sociální služby

top