Vstup uživatele do služby

01

Získání informací

Informace může veřejnost, zájemci a jejich zákonní zástupci nalézt na informačním letáčku, internetových stránkách, nebo se mohou informovat přímo na místě poskytování služby. Pokud projeví zájemce na základě získaných informací zájem o námi poskytovanou službu, domluví si se sociální pracovnicí nebo vedoucí zařízení informativní schůzku. Při této schůzce sdělí zájemce své potřeby, zájmy a cíle a je mu umožněna prohlídka zařízení. Jestliže se zájemce rozhodne využít námi poskytovanou službu, podá si písemnou žádost, a to přímo do zařízení.
02

Vyplnění žádosti

Vyplněnou žádost, doloženou potřebnými dokumenty, postoupí sociální pracovnice k posouzení posudkovému lékaři. V případě kladného vyjádření lékaře proběhne jednání se zájemcem a zjišťování jeho potřeb, na základě kterého je žádost buď zařazena do evidence žadatelů, nebo je odmítnuta
ze zákonných důvodů.
03

Přijetí do služby

V případě volné kapacity je na základě rozhodnutí Komise CSS vybraný zájemce kontaktován a je s ním dohodnut termín zahájení poskytování sociální služby.

Služba je poskytována na základě uzavřené písemné smlouvy mezi uživatelem a poskytovatelem. Ve smlouvě je stanovena mimo jiné i úhrada za službu dle vyhlášky č. 505/2006 a aktuálního znění Vnitřní směrnice o úhradách v zařízeních pro osoby se zdravotním postižením.

Dokumenty ke stažení

Datum zveřejnění Název dokumentu Typ souboru Velikost souboru
15. 04. 2023 Žádost o zahájení poskytování sociální služby v DOZP Srdíčko .doc 194 kB Stáhnout
15. 04. 2023 Vyjádření lékaře ke zdravotnímu stavu zájemce o sociální službu .doc 36 kB Stáhnout
15. 04. 2023 Úhrada za poskytování sociálních služeb - DS Srdíčko .docx 18 kB Stáhnout
09. 05. 2023 Úhrada za poskytování sociálních služeb - DOZP Srdíčko .docx 14 kB Stáhnout

Podávání stížností

top