Poslání služby

Posláním pobytové odlehčovací služby je poskytování podpory těm, kteří se starají a pečují o osoby se sníženou soběstačností z důvodu věku nebo zdravotního postižení, o které je jinak pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí, současně předcházet jejich sociální izolaci a nabízet jim bezpečné a podnětné prostředí.

Naše cíle

 • pečujícím osobám zajistit podporu, umožnit nezbytný odpočinek a prostor pro vyřízení osobních záležitostí
 • uživatele aktivně podporovat a motivovat k udržení či zlepšení stávajících schopností a dovedností
 • vytvořit a trvale udržet kvalitní a profesionální prostředí - tým zaměstnanců
 • prostřednictvím odlehčovací služby oddálit nutnost ústavní péče nebo hospitalizace

Cílová skupina 

Cílovou skupinou jsou osoby od 27 let věku.
 Přijímáme osoby:
 • se zdravotním postižením
 • s chronickým onemocněním
 • seniory
U všech uvedených okruhů osob je nutná jejich schopnost částečné obsluhy a pohyblivosti. Zdravotní stav uživatele musí být kompenzován. Přijímáme inkontinentní uživatele a uživatele s lehkou a střední formou demence. Odlehčovací služby slouží potřebným občanům Jihomoravského kraje.

Zásady poskytované služby

 • rovný přístup k uživatelům
 • zachování důstojnosti a diskrétnosti
 • respektování práva na soukromí
 • podpora soběstačnosti a samostatnosti
 • podpora svobodných kontaktů s prostředím
top