Poslání služby

Posláním denního stacionáře je umožnit uživatelům zachovávat smysluplný, hodnotný a důstojný život. Snaží se prostřednictvím svých služeb umožnit seniorům a lidem se zdravotním postižením setrvávat ve svém domácím prostředí i v nepříznivých sociálních situacích a podporuje tak své uživatele v zachování vazeb na své blízké a přátele. Denní stacionář také umožní odpočinek pečujícím osobám.

Cílová skupina

Denní stacionář je určen občanům města Brna:
 • osobám se zdravotním postižením
 • osobám s chronickým onemocněním
 • seniorům částečně pohybliví, schopni převozu a základní sebeobsluhy

Věková struktura cílové skupiny:
 • dospělí (27 až 64 let)
 • mladší senioři (65 až 80 let)
 • starší senioři (nad 80 let)

Naše cíle

 • prostřednictvím poskytované služby podporovat uživatele v uchovávání si co nejdéle svoje dovednosti, schopnosti a svoji soběstačnost
 • zajišťovat základní potřeby klienta
 • umožnit nezbytný odpočinek pečujícím osobám

Zásady poskytované služby

Sociální služba je poskytována na:
 • individuálním přístupu k uživatelům
 • respektování svobodné vůle uživatele
 • podpoře k soběstačnosti
 • respektování práva na přiměřené riziko
 • flexibilitě
 • rovném přístupu ke všem uživatelům
 • posílení vlastní vůle uživatele při řešení jeho nepříznivé sociální situace

Místo poskytovaní služby

Denní stacionáře jsou poskytovány v zařízení na adrese Kabátníkova 220/8 , 602 00 Brno, Horova 200/77, 616 00 Brno a Vojtova 1030/7, 639 00 Brno.

Časový rozsah služby

Služba je poskytována dle stanoveného plánu potřeb uživatelů od pondělí do pátku od 7:00 do 17:00 hodin jako ambulantní služba.

Informace o službě

Prostředí a zabezpečení sociální služby

top