Poslání služby

Posláním naší služby je poskytnout uživatelům potřebnou denní péči a posilovat jejich samostatnost tak, aby co nejdéle mohli žít v přirozeném prostředí, se svou rodinou.

Okruh osob

Osoby se zdravotním postižením ve věku 16-64 let, které jsou odkázány na pomoc jiné fyzické osoby
z důvodu snížené soběstačnosti vlivem lehkého či středně těžkého stupně mentálního postižení
a s přidruženými vadami.

Cíle služby

Cílem služby je uživatel, který s ohledem na své možnosti:
 • je v co největší možné míře samostatný v běžných činnostech života,
 • má rozvinuté pracovní návyky,
 • je začleněný do běžného společenského života a využívá běžné dostupné služby,
 • zvládá dovednosti nezbytné pro samostatný život v domácnosti.

Zásady poskytované služby

 • zachování lidské důstojnosti
 • respektování svobodné volby uživatele
 • individuální přístup k uživateli
 • podpora samostatnosti v řešení problémové situace
 • odborný přístup pracovníků
 • dodržování lidských práv
 • sociální začleňování

Kapacita

V současné době je kapacita služby 21 uživatelů.

Místo a čas poskytovaní služby

Služba je poskytována v Brně na Šelepově ulici, a to v pracovní dny od pondělí do pátku od 6:30 do 17:00 hodin.

Informace o službě

Prostředí a zabezpečení sociální služby

top