Poslání služby

Posláním pobytové odlehčovací služby v Domově pro osoby se zdravotním postižením Tereza je zajištění prostředí pro uživatele s mentálním postižením, kde o ně bude i mimo rodinu na krátký čas odborně a spolehlivě postaráno a rodinám tak umožněn odpočinek a odlehčení od náročné a systematické péče o osobu s postižením a poskytnut pečujícím prostor k vyřízení osobních záležitostí.  

Okruh osob

Osoby od 3 let věku se středně těžkým, těžkým až hlubokým mentálním postižením, autismem a kombinovanými vadami, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

Zásady poskytované služby

  • Zachování lidské důstojnosti
  • Nezávislost a autonomie
  • Sociální začlenění a integrace
  • Respektování individuálních potřeb
  • Dodržování lidských práv a základních svobod
  • Aktivita
  • Kvalita

Naše cíle

Cílem této služby je krátkodobá pomoc a podpora rodinám pečující o osoby se zdravotním postižením, která spočívá: 
 

  • umožnění odpočinku pro rodiče a opatrovníky – pečující si budou moci na určitý čas ulevit od nepřetržité náročné péče o osobu s postižením, vyřídit si nezbytné záležitosti s jistotou, že o jejich blízkého je odborně a spolehlivě postaráno
  • zamezení sociálního vyloučení pečujících osob – rodiče a opatrovníci mohou žít plnohodnotný život ve smyslu pobytu na dovolené, mohou se také věnovat pouze sami sobě (prostor pro nutný odpočinek, zdravotní hledisko – návštěvy u lékařů, pobyty v nemocnici, psychorehabilitační pobyty, vzdělávací akce apod.)
  • zamezení sociálního vyloučení rodin jako celku - úleva pro celou rodinu – netřeba žádat o hlídání osoby s postižením, je zde i kladný vliv na sourozenecké vztahy – snížení zátěže

Informace o službě

Prostředí a zabezpečení sociální služby

top