Domov pro osoby se zdravotním postižením

Poslání služby

Posláním domova pro osoby se zdravotním postižením je vytvoření stabilního zázemí, které uživatelům poskytne plnohodnotnou náhradu rodinného prostředí. Snahou domova je zajistit uživatelům prožití takového života, který se co nejvíce blíží životu jejich vrstevníků v přirozeném prostředí.

Okruh osob

Osoby s lehkou, středně těžkou a těžkou mentální retardací a kombinovaným postižením ve věku 16 – 64 let.

Naše cíle

 • Seberealizace v rámci pracovních dílen a práce na zahradě
 • Podpora smysluplné využití volného času
 • Rozvíjet a zachovávat schopnosti a dovednosti díky sportovním, hudebním, výtvarným a společenským činnostem v zařízení
 • Začleňování se do širokého okolí – návštěva kulturních a sportovních akcí
 • Zachování, případně prohloubení kontaktu s rodinou, příbuznými, kamarády, přáteli a s blízkým okolím

Zásady poskytované služby

 • zásada individuálního přístupu
 • zásada důstojnosti
 • zásada dodržování práv uživatelů
 • zásada respektování svobodné volby
 • zásada rovnosti a partnerství
 • zásada názornosti
 • zásada kritického hodnocení
 • zásada přiměřené podpory

Kapacita a čas poskytování služby

Kapacita služby je 8 uživatelů. Sociální služba Domov pro osoby se zdravotním postižením je poskytována nepřetržitě.
 

Způsob poskytování služby

Služba je poskytována celoročně, 24 hodin denně 365 dní v roce. Služba je poskytována na základě písemné smlouvy uživatele s poskytovatelem.

Spoluúčast na službě

V Domově je poskytováno ubytováni, 5x denně strava a přiměřená péče. Úhradu za sociální služby je stanovena smluvně v souladu s vyhláškou č.505/2006 a vnitřní směrnicí Centra sociálních služeb, příspěvkové organizace.

Informace o službě

Prostředí a zabezpečení sociální služby

top