Pečovatelská služba Brno

Vyhledejte si svoji organizační složku dle ulice

Informace o službě

Pečovatelská služba poskytuje péči osobám v nepříznivé sociální situaci, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, a rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Základní poradenství v oblasti sociální péče, je poskytováno všem bezplatně a vychází ze zákona o sociálních službách. Zjišťování potřeb je realizováno v souladu s Regionální kartou Jihomoravského kraje.

Podpora a pomoc vychází z individuálních potřeb uživatelů, respektuje a zachovává důstojný život.

Cíle služby

Cílem služby je kompenzovat sníženou soběstačnost uživatelů, pomáhat zachovávat v maximální míře jejich dosavadní způsob života, soběstačnost a životní standard, na který jsou zvyklí. Snažit se udržet uživatele co nejdéle ve svých domovech a tím nepřetrhat vazby na příbuzné a blízké.

Poskytování služby

Terénní pečovatelská služba je poskytována ve vymezeném čase v domácnostech uživatele. Je poskytována za úhradu na základě smluvního vztahu. Doba poskytované péče je stanovena od pondělí do neděle, včetně svátků, v čase od 7:00 do 22:00.

Místo poskytování služby

Ambulantní pečovatelská služba je poskytována v hygienickém středisku v předem dohodnutém termínu v době od pondělí do pátku v čase od 7:00 do 15:30.

Cílová skupina

Věková struktura cílové skupiny:
 • bez omezení věku
Pečovatelská služba poskytuje péči uživatelům z celého města Brna.

Kapacita

Okamžitá kapacita terénní pečovatelské služby: 120 osob
Okamžitá kapacita ambulantní pečovatelské služby: 9 osob
Denní kapacita: 400 osob

Popis realizace

Datum zveřejnění Název dokumentu Typ souboru Velikost souboru
09. 05. 2023 Popis realizace Pečovatelská služba Brno .pdf 767 kB Stáhnout

Příklady potřeb, které svou činností dokážeme u uživatele podpořit nebo zabezpečit

 • Pomůžeme s osobní  hygienou  denní  i „velkou“ koupelí, také s výkony fyziologické potřeby.
 • Pomůžeme vám s oblékáním i celkovou úpravou vzhledu.
 • Pomůžeme vám s přesuny v rámci domácnosti –  z lůžka i na lůžko, se změnou  polohy, s pohybem mimo domov…
 • Pomůžeme vám připravit nebo obstarat stravu – nákupem, přípravou, dovozem.
 • Pomůžeme vám pečovat o domácnost – o prádlo, o běžný úklid, s obsluhou běžných spotřebičů, nakládání s odpadky…
 • Pomůžeme s kontaktem s okolím – s rodinou, s přáteli, lékaři, veřejnými institucemi.
 • Pomůžeme Vám s vaší oblíbenou činností, nebo pomůžeme zpět získat dovednosti, které jste např. kvůli zdravotnímu stavu pozbyli.
 • Vyzvedneme recept i léky, provedeme jednoduché ošetření. V případě potřeby zajistíme přivolání pomoci…
 • Poradíme, pomůžeme s hospodařením  s finančními prostředky, řešením sociálních dávek, zprostředkujeme poradenství  v jiných oblastech práv a osobních záležitostí.
 • Pomůžeme nebo pomůžeme zprostředkovat  péčí o děti –např.  u trojčat a vícerčat.
 • Zprostředkujeme nebo vyhledáme  kontakty na úřady, jiné služby, lékaře apod.
top