Pečovatelská služba Brno

Vyhledejte si svoji organizační složku dle ulice

Informace o službě

Pečovatelská služba poskytuje péči osobám se sníženou soběstačností. Poskytováním pečovatelských služeb pomáhá uživatelům v uspokojování potřeb, které si nejsou schopni zajistit sami nebo za pomoci svých rodinných příslušníků, případně komerčních služeb.

Pečovatelské služby mohou využít osoby osoby mladší 18 let, rodiny s dětmi, děti, dospělí a senioři se zdravotním postižením nebo chronickým onemocněním.

Základní poradenství v oblasti sociální péče, je poskytováno všem bezplatně a vychází ze zákona o sociálních službách. Zjišťování potřeb je realizováno v souladu s Regionální kartou Jihomoravského kraje.

Podpora a pomoc vychází z individuálních potřeb uživatelů, respektuje a zachovává důstojný život.

Cíle služby

Cílem služby je kompenzovat sníženou soběstačnost uživatelů, pomáhat zachovávat v maximální míře jejich dosavadní způsob života, soběstačnost a životní standard, na který jsou zvyklí. Snažit se udržet uživatele co nejdéle ve svých domovech a tím nepřetrhat vazby na příbuzné a blízké.

Popis lokality a územní působnost:

Služba je rozdělena do šesti organizačních složek a každá organizační složka koordinuje poskytování pečovatelské služby na vymezeném území. 

Zájemce o služby může kontaktovat sociálního pracovníka, který mu sdělí podrobné informace o službách. 

Kontakty na sociální pracovníky jsou uvedeny ve vyhledávači ulic výše.

Místo poskytování služby

Terénní pečovatelská služba je poskytována ve vymezeném čase v domácnostech uživatele. Doba poskytované péče je stanovena od pondělí do neděle, včetně svátků, v čase od 7:00 do 22:00.
Ambulantní pečovatelská služba je poskytována v hygienickém středisku dané organizační složky v předem dohodnutém termínu v době od pondělí do pátku v čase od 7:00 do 15:30.
Obě formy služby jsou poskytovány za úhradu na základě smluvního vztahu.

Cílová skupina

Věková struktura cílové skupiny:
 • bez omezení věku
Pečovatelská služba poskytuje péči uživatelům z celého města Brna.

Kapacita

Okamžitá kapacita terénní pečovatelské služby: 120 osob
Okamžitá kapacita ambulantní pečovatelské služby: 9 osob
Denní kapacita: 400 osob

Popis realizace

Datum zveřejnění Název dokumentu Typ souboru Velikost souboru
09. 05. 2023 Popis realizace Pečovatelská služba Brno .pdf 767 kB Stáhnout

Příklady potřeb, které svou činností dokážeme u uživatele podpořit nebo zabezpečit

 • Pomůžeme s osobní  hygienou  denní  i „velkou“ koupelí nebo osprchováním a s použitím toalety.
 • Pomůžeme vám s oblékáním i celkovou úpravou vzhledu.
 • Pomůžeme vám s přesuny v rámci domácnosti –  z lůžka i na lůžko, se změnou  polohy, s pohybem mimo domov v rámci doprovodů.
 • Dohlédneme na to, abyste měli dostatečný příjem tekutin a stravy.
 • Pomůžeme vám připravit nebo obstarat stravu – nákupem, přípravou, případně s její konzumací.
 • Pomůžeme vám pečovat o domácnost – o prádlo, o běžný úklid, s obsluhou běžných spotřebičů, nakládání s odpadky…
 • Pomůžeme s kontaktem s okolím – s rodinou, s přáteli, lékaři, veřejnými institucemi.
 • Pomůžeme Vám s vaší oblíbenou činností, nebo pomůžeme zpět získat dovednosti, které jste např. kvůli zdravotnímu stavu pozbyli.
 • Vyzvedneme recept i léky, v případě potřeby zajistíme přivolání pomoci…
 • Poradíme, pomůžeme s hospodařením  s finančními prostředky, řešením sociálních dávek, zprostředkujeme poradenství  v jiných oblastech práv a osobních záležitostí.
 • Pomůžeme Vám pečovat o nemocné nebo zdravotně postižené dítě,  o trojčata a vícerčata.
 • Zprostředkujeme nebo vyhledáme  kontakty na úřady, jiné služby, lékaře apod.

Životní příběhy našich uživatelů

Paní K. spolu se svým otcem sdílela jeden byt, a to přesto, že oba byli fyzicky oslabení a nemohli se pohybovat. Po celý život spolu pracovali a věnovali se své lékařské praxi. Otec paní K. nakonec zemřel v nemocnici, kam byl převezen kvůli zhoršenému zdravotnímu stavu. Paní K. má pravidelnou péči od svého mentálně postiženého bratra, který bydlí v sousedním bytě. Vzhledem k absenci dalších rodinných příslušníků se obrátila na naši pečovatelskou službu. Naše služba jí umožňuje zůstat v domácím prostředí, kde se cítí pohodlně. Za naši péči je paní K. velmi vděčná. Pečovatelky navštěvují paní K. třikrát denně včetně víkendů a svátků, a poskytují jí pomoc s osobní hygienou a podáním jídla.

Paní Zdenka žije v České republice osaměle, přičemž jedinou rodinnou vazbu má v zahraničí, s níž prakticky nekomunikuje. O situaci této osamělé paní byla pečovatelská služba informována sociální pracovnicí specializující se na péči o seniory z Magistrátu města Brna. Paní Zdenku propustili z pobytového zařízení, v němž již nemohla dále pobývat. Její pohyblivost je omezena, sama se z lůžka nedokáže postavit. Tým pečovatelek navštěvuje paní Zdenku třikrát denně, včetně víkendů a svátků, a poskytuje jí zásadní pomoc. Tato pomoc zahrnuje osobní hygienu na lůžku, podávání jídla a nápojů, provádění nákupů a drobnou údržbu domácnosti. Díky spolupráci se sociální pracovnicí z MMB byly zajištěny veškeré nezbytné kompenzační pomůcky, které usnadňují provádění každodenních činností. Důležitým prvkem této spolupráce je také koordinace s domácí zdravotní péčí. Díky této soudržné spolupráci se podařilo zajišťovat veškeré potřebné zdravotnické úkony přímo u lůžka paní Zdenky. Toto propojení mezi pečovatelskou službou, domácí péčí a organizací MMB umožňuje paní Zdence i nadále žít spokojeně ve svém domově, kde prožila celý svůj život.
top