Domov pro osoby se zdravotním postižením

Poslání služby

Službu domov pro osoby se zdravotním postižením poskytujeme tak, abychom podpořili aktivní a nezávislý život našich uživatelů v přirozeném prostředí se snahou se co nejvíce přiblížit běžnému životu jejich vrstevníků. Usilujeme o smysluplný a plnohodnotný život našich uživatelů s možností zachování vztahů s rodinou. Snažíme se o rozvoj rozumový, duševní a citový s ohledem na co nejvyšší míru samostatnosti a prosazování vůle na základně individuálních potřeb a přání.

Okruh osob

Osoby od 6 do 45 let věku se středně těžkým, těžkým až hlubokým mentálním postižením, autismem a kombinovanými vadami, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

Zásady poskytované služby

 • Zachování lidské důstojnosti
 • Nezávislost a autonomie
 • Sociální začlenění a integrace
 • Respektování individuálních potřeb
 • Dodržování lidských práv a základních svobod
 • Aktivita
 • Kvalita

„Naším cílem je umožnit co nejkvalitnější způsob života všech uživatelů domova.“

Motto vychází z těchto cílů: 

 • rozvoj sociálních kompetencí uživatelů, zejména v rovině sebeobsluhy a komunikace, podpora při orientaci v běžném v životě, učení se projevu vlastní vůle (nákupy časopisů, sladkostí, být sám nerušen ostatními uživateli, vybírat si oblečení,…)
 • aktivizace uživatelů při každodenních volnočasových aktivitách, podpora zájmů jednotlivých uživatelů (canisterapie, plavání, výlety, prožitkové projekty, hudební a pohybové aktivity…)
 • rozvoj motorických a psychomotorických dovedností (samostatnost při konkrétních činnostech, vaření kávy, nákupy…)
 • zprostředkování reality uživatelům s nejtěžším postižením prostřednictvím konceptu bazální stimulace (polohování, poslech hudby, relaxace v polohovacím vaku, psychická pohoda…)
 • zapojení intaktní společnosti včetně rodinných příslušníků do života Domova Tereza, integrace uživatelů do života širší společnosti (spolupráce se školami, knihovnou, divadlem a jinými spřátelenými organizacemi, společné akce, ozdravný pobyt, společný pobyt s rodiči i zaměstnanci…)

Informace o službě

Prostředí a zabezpečení sociální služby

top