Domov pro osoby se zdravotním postižením

Poslání služby

Naším posláním je podpora a pomoc osobám, které se z důvodu duševního onemocnění ocitli v nepříznivé sociální situaci. Tyto osoby podporujeme v utváření návyků potřebných pro lepší společenské a pracovní začlenění.

Cíle služby

Cílem služby je uživatel:

 • který dokáže žít v prostředí podobajícímu se samostatnému bydlení,
 • který se díky seberealizaci dokáže aktivně zapojit do pracovní činnosti,
 • který dokáže udržet přirozené sociální vztahy a vazby,
 • který zná a umí uplatňovat svoje práva,
 • který v případě potřeby sám dokáže využít nabídky podpory dalších služeb.

Okruh osob

Službu poskytujeme plnoletým osobám se zdravotním postižením, které nejsou schopny žít ve svém přirozeném sociálním prostředí z důvodu chronického duševního onemocnění, psychotické nebo afektivní poruchy a rodina či dostupné terénní sociální služby nezvládají poskytnout odpovídající péči v domácím prostředí.

Zásady práce s uživatelem

 • Profesionalita, odbornost poskytované služby
 • Individuální přístup k uživatelům,
 • Respektování svobodné vůle uživatele,
 • Respektování práva na soukromí, zachování důstojnosti a diskrétnosti
 • Respektování práva na přiměřené riziko
 • Posílení vlastní vůle uživatele při řešení jeho nepříznivé sociální situace
 • Vytváření podmínek pro naplňování práv uživatelů a úcty k člověku
 • Podpora samostatnosti a sociálního začleňování uživatele

Kapacita

Současná kapacita zařízení je 15 uživatelů. 

Časový rozsah služby

Služba je poskytována celoročně.

Informace o službě

Prostředí a zabezpečení sociální služby

top