Kdo jsme

Posláním Domova pro osoby se zdravoním postižením Start je podpora a pomoc osobám, které se z důvodu duševního onemocnění ocitli v nepříznivé sociální situaci. Uživatele sociální služby podporujeme v utváření návyků potřebných pro lepší společenské a pracovní začlenění.

Službu poskytujeme plnoletým osobám se zdravotním postižením, které nejsou schopny žít ve svém přirozeném sociálním prostředí z důvodu chronického duševního onemocnění, psychotické nebo afektivní poruchy a rodina či dostupné terénní sociální služby nezvládají poskytnout odpovídající péči v domácím prostředí.

Jak to u nás vypadá

top